Co autor powinien wiedzieć o ISBN?

Wpis blogowy o ISBN

ISBN to skrót od International Standard Book Number, czyli Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki.

Składa się z 13-cyfrowego kodu, który służy do identyfikacji wydawcy i konkretnej publikacji oraz jej kolejnych wydań.

Co oznaczają liczby w kodzie ISBN?

Jak uzyskać numer ISBN?

Numer ISBN uzyskasz naprawdę nieskomplikowaną drogą. Jest to jedno z najprostszych działań na ścieżce wydawniczej.

Wybierz się na stronę www.e-isbn.pl i wypełnij formularz rejestracyjny. W razie wątpliwości znajdziesz tam instrukcje i aż 17 filmików instruktażowych, by nie zgubić się w meandrach ISBN-owych informacji.

Do wyboru masz pakiety numerów w liczbie 10, 100, 1000 – a nawet 10 000. Jeżeli jesteś samowydawcą, pula 10 numerów ISBN powinna Ci wystarczyć.

Ile kosztuje nadanie ISBN?

Numer ISBN jest bezpłatny.

Gdzie umieścić ISBN?

Zwyczajowo w książkach drukowanych numery ISBN umieszcza się na stronie redakcyjnej i czwartej stronie okładki.

Na stronie redakcyjnej zamieszcza się współautorów i współtwórców – niewymienionych na stronie tytułowej – informacje o wydawcy, dotyczące prac autorskich, wcześniejszych wydań, przekładów, stopkę drukarską itp.

Na czwartej stronie numer ISBN widnieje razem z kodem kreskowym.

Czy numer ISBN jest wymagany do publikacji?

Kod ISBN nie jest obowiązkowy 😊

Mimo to warto swoje publikacje w kod ISBN wyposażyć, ponieważ nierzadko jest wymagany w dystrybucji lub w sprzedaży. Numer ten jest najbardziej rozpowszechnionym identyfikatorem, który opisuje książki, dlatego też często oczekuje się, by był przypisany do danej publikacji. Ponadto książki posiadające ISBN są lepiej wyszukiwane przez wyszukiwarki internetowe.

Aktualnie wszystkie książki są objęte 5% stawką VAT i nie jest powiązana z numerem ISBN.

O co chodzi z egzemplarzami obowiązkowymi?

Jeżeli zdecydujesz się na nadanie numeru ISBN swojej książce, jesteś zobowiązany, by wysłać do określonych bibliotek bezpłatne egzemplarze Twojej publikacji.

Gdy nakład Twojej książki wynosi do 100 egzemplarzy, należy nieodpłatnie dostarczyć po jednym egzemplarzu na adres:

 • 1 egzemplarz – Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Jeśli nakład jest większy, musisz przesłać 17 egzemplarzy swojej książki. Po dwa do wyżej wymienionych bibliotek i 13 do wskazanych w wykazie bibliotek uprawnionych do bezpłatnego egzemplarza.

 • 2 egzemplarze – Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 • 2 egzemplarze – Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • 1 egzemplarz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • 1 egzemplarz – Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
 • 1 egzemplarz – Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Czy mój e-book powinien mieć nadany ISBN?

Podobnie jak przy książkach drukowanych kod ISBN nie jest obowiązkowy, tak nadanie go e-bookowi jest dobrowolne. Jeżeli jednak planujesz dystrybuować go przez pośredników, to taki numer będzie konieczny.

Chcę wydać zarówno książkę drukowaną, jak i e-book. Czy wystarczy mi jeden ISBN?

Każdy oddzielny format powinien posiadać osobny numer ISBN.

W związku z czym indywidualny numer ISBN przy jednej publikacji będzie dotyczył:

 • książki drukowanej w oprawie twardej,
 • książki drukowanej w oprawie broszurowej,
 • książka drukowana w wersji albumowej,
 • e-booków (każdy format osobny numer),
 • audiobook online,
 • audiobook na płycie CD-ROM.

Czy muszę zmienić numer ISBN, kiedy planuję dodruk?

W przypadku samego dodruku nie ma takiej potrzeby. Jeżeli jednak planujemy dopisać rozdział lub zmienić układ książki, to nowy ISBN będzie konieczny. To samo dotyczy sytuacji, w której chcemy zmienić formę oprawy.

Czy żeby zostać wydawcą i nadać swoim książkom numer ISBN, muszę założyć działalność gospodarczą?

Nie. Wydawcą może zostać każdy. Zasady nadawania numerów ISBN nie wprowadzają żadnych ograniczeń przy nadawaniu numerów publikacjom.